Prof.dr.ing. Flavius Dan Cezar Şurianu

Prof.dr.ing. Flavius Dan Cezar Şurianu

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Doctorat
Date de contact

Cabinet: C215
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403419
Email: flavius.surianu@upt.ro

Domenii de activitate

Consumatori de energie electrică;
Compatibilitate electromagnetică în Electroenergetică 
Modelarea şi identificarea elementelor sistemului energetic.