Prof.dr.ing. Ioan Bere

Prof.dr.ing. Ioan Bere

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Asociat
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C312
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403393
Email: ioan.bere@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică