Prof.dr.ing. Lucian-Nicolae Tutelea

Prof.dr.ing. Lucian-Nicolae Tutelea

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Doctorat
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D108
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403463
Email: lucian.tutelea@upt.ro

Domenii de activitate

Maşini şi 
Acţionări Electrice
Proiectare, control şi programare calculatoare