Ş.l.dr.ing. Ana-Adela Popa

Ş.l.dr.ing. Ana-Adela Popa

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D108
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403463
Email: ana.popa@upt.ro

Domenii de activitate

Maşini şi Acţionări Electrice