Ș.l.dr.ing. Ildikó Tatai

Ș.l.dr.ing. Ildikó Tatai

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C310B
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403394
Email: ildiko.tatai@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică