Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Inginerie electrică (20.20.90)

Electrotehnică (ET) (20.20.90)

I-IV

2021-2025

Inginerie energetică (20.20.110)

Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE) (20.20.110.10)

I-IV

2021-2025