Ş.l.dr.ing. Ioan Borlea

Ş.l.dr.ing. Ioan Borlea

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C105
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403407
Email: ioan.borlea@upt.ro

Domenii de activitate

Prognoza consumului de energie
Convertoare energetice – surse de energie regenerabila
Sisteme electroenergetice
Sisteme inteligente pentru support decizional
Conducerea eficienta a sistemelor electroenergetice