Lista studentilor cu ordin de exmatriculare pentru neplata taxelor școlare pe anul univ. 2021/2022.

Lista studentilor cu ordin de exmatriculare pentru neplata taxelor școlare pe anul univ. 2021/2022.
05.09.2022

1. Studenții care au efectuat plata taxelor până la data de 29.08.2022, dar se regăsesc pe tabelul atașat, să trimită dovada plății la secretariat.

2. Studenții exmatriculați care au efectuat plata taxelor, după data de 29.08.2022, se pot reînmatricula în anul univ.2021/2022 pe baza unei cereri. Cererile de reînmatriculare se depun până joi, 15.09.2022, la secretariatul facultății și vor conține:

         - dovada plății taxei de reînmatriculare (100 lei);

         - dovada plății taxei de școlarizare și de penalizare.

Taxa de școlarizare și penalitățile se plătesc în contul:

           Universitatea Politehnica Timișoara

           Cod FISCAL : 4269282

           Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

 

Reînmatriculările/extensiile/reluarea de studii pentru anul universitar 2022/2023, se depun până la data de 22.09.2022 la secretariatul facultății.

          - Model cerere reinmatriculare. Taxa prealabilă se achită până la data de 05.10.2022 (unde este cazul).

          - Model cerere extensie.

 Taxa de reînmatriculare (100 lei) poate fi plătită la caseria rectoratului sau în contul deschis la UniCredit Bank.

           Universitatea Politehnica Timișoara

           Cod FISCAL : 4269282

           Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061