Fișe discipline Electrotehnică - Anul 3

Anul III - Semetrul 1

Maşini electrice 1 

Conversia si stocarea energiilor regenerabile

Instalaţii electrice industriale şi rezidenţiale

Automate programabile

Management

Disciplina opţională independentă 1 

Echipamente pentru încălzire ventilaţie şi aer condiţionat 

Sisteme electrice inteligente pentru aplicatii domestice 

Disciplina opţională independentă 2

Instrumentatie virtuala in ingineria electrica

Conversia si achizitia datelor

Practica 5 

Anul III - Semetrul 2

Maşini electrice 2

Convertoare statice 1 

Electrotehnologii

Marketing

Disciplina opţională independentă 3

Algoritmi de simulare în ingineria electrică

Tehnici de simulare a circuitelor electrice

Disciplina opţională independentă 4

Analiza cu element finit a sistemelor electrice

Managementul utilizarii energiei electrice

Disciplina opţională independentă 5

Sisteme de iluminat electronice

Iluminat electric

Practica 6