Fișe discipline Electrotehnică - Anul 4

Anul IV - Semetrul 1

Disciplina 1, 2, 3 Pachet

Bazele acţionărilor electrice

Tehnici moderne de comutaţie în electronica de putere

Sisteme SCADA în aplicați tehnologice

Dinamica sistemelor electromecanice

Convertoare statice 2 

Sisteme descentralizate de monitorizare și control 

Disciplina opţională independentă 6

Centrale staţii şi reţele electrice

Sisteme de transport şi distribuţie a energiei electrice

Disciplina opţională independentă 7

Servomotoare şi controlul inteligent al mişcării

Analiza discretă a sistemelor electromecanice

Disciplina opţională independentă 8

Electronica automotive

Tehnici de protecție electromagnetică

Circuite integrate dedicate (ASIC)

Disciplina opţională independentă 9

Compatibilitate electromagnetică

Tracțiune electrică și vehicule hibride

Anul IV - Semetrul 2

Disciplina 4, 5 Pachet

Controlul acţionărilor electrice

Aplicații cu microcontrolere

Comanda sistemelor electromecanice

Controlul numeric al proceselor

Disciplina opţională independentă 10

Tehnici de testare şi diagnoză

Reţele electrice inteligente

Disciplina opţională independentă 11

Echipamente pentru energii regenerabile

Tehnici de prelucrare a semnalelor

Elaborare lucrare de licenţă

Examen de licenţă