Fișe discipline Ingineria Sistemelor Electroenergetice - Anul 3

Anul III - Semetrul 1

Transportul şi distribuţia energiei electrice 1

Microcontrolere şi sisteme integrate

Acţionări electrice

Elemente de reglare automată

Management

Disciplină optională independentă 1

Partea termo şi hidro a centralelor electrice

Maşini mecanoenergetice

Surse regenerabile de energie

Disciplină optională independentă 2

Instalaţii electrice de joasă tensiune

Aparataj electric de joasă tensiune

Instalaţii electrice rezidenţiale

Practică 5

Anul III - Semetrul 2

Transportul şi distribuţia energiei electrice 2

Partea electrică a centralelor

Electrotehnologii

Instrumentatie Virtuala

Marketing

Disciplină optională independentă 3

Sisteme de monitorizare, conducere şi achiziţii de date

Conducerea proceselor energetice cu calculator de proces

Sisteme de achiziţie de date in ingineria energetica

Disciplină optională independentă 4

Impactul inst. energetice asupra mediului

Ecologie

Servicii proprii tehnologice

Practică 6