Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

 

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

1. Electrotehnica si Electronica de Putere (EEP)

Inginerie electrica

I, II

2021-2023

 20.20.10

2. Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Inginerie energetica

I, II

2021-2023

 20.20.20