Burse sociale sem.II an universitar 2022/2023

Burse sociale sem.II an universitar 2022/2023
08.03.2023

Conform adresei UPT 5638/ 07.03.2023 , dosarul de bursă socială de sem.II an universitar 2022-2023, va conține documentele enumerate la Anexa 1 cât și CEREREA TIP  (completată și semnată). Cererea de menținere în folosintă laptop AICI.

Modul de depunere și conținutul dosarului:

- Dosarele se depun online prin încărcare pe platforma https://student.upt.ro/ , în perioada 08.03.2023 - 24.03.2023 . Se va încărca un singur document PDF (cu toate documentele) sau o arhivă ZIP .

- Conținutul dosarului: conform Anexei 1 de la regulamentul de burse al UPT.

- Venitul mediu net pe membru de familie este 1718 lei, iar lunile pentru care se calculează veniturile sunt decembrie 2022, ianuarie 2023 și februarie 2023.

- Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții care solicită bursă socială pe caz de BOALĂ , chiar dacă au solicitat și în semestrul anterior.

- Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții ORFANI, chiar dacă au solicitat și în semestrul anterior.  Actele doveditoare sunt atât certificatul de deces și certificatul de naștere, cât și cele de venituri care se referă DOAR la solicitant ( adeverință ANAF și pensie de urmaș + adeverință de venit de la locul de muncă pe lunile decembrie 2022, ianuarie 2023 și februarie 2023 ,unde este cazul și să nu depășească venitul minim pe economie de 1718 lei).

Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru studenții orfani și în plasament.

-Important! Adeverintele ANAF trebuie sa fie atât pe anul 2022 cât și pe anul 2023

Extras de cont vor depune  studenții care primesc bursă pentru prima oară și cei care și-au modificat contul bancar.

ATENTIE : Se iau în considerare doar dosarele complete. Urmăriți dacă dosarul depus a fost validat. În caz contrar sunați la secretariat , la specializarea dvs. și verificați care este problema.

Regulament burse.