Conf.dr.ing. Gheorghe Toma Vuc

Conf.dr.ing. Gheorghe Toma Vuc

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C108
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403410
Email:gheorghe.vuc@upt.ro

Domenii de activitate

Analiza regimurilor de funcționare a sistemelor electroenergetice
Managementul energiei electrice
Integrarea în sisteme electroenergetice a resurselor regenerabile
Piața energie electrice