Prof.dr.ing. Iuliu Delesega

Prof.dr.ing. Iuliu Delesega

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C214
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403417
Email: iuliu.delesega@upt.ro

Domenii de activitate

Aparate electrice;
Tehnica tensiunilor înalte; 
Echipamente cu logică programată;