Prof.dr.ing. Lucian-Nicolae Tutelea

Prof.dr.ing. Lucian-Nicolae Tutelea

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Doctorat
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D108
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403463
Email: lucian.tutelea@upt.ro

Domenii de activitate

mașini electrice, 
programare C, 
C++, 
Python, 
MATLAB, 
analiza cu element finit (FEMM, VectorField, Ansys, Cedrat).