Prof.dr.ing. Marius Babescu

Prof.dr.ing. Marius Babescu

department Inginerie electrică
Incadrarea
Consultant
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C409A
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403455
Email: marius.babescu@upt.ro

Domenii de activitate

Maşini şi Acţionări Electrice.
Vehicule hibride"