Prof.dr.ing. Petru Gheju

Prof.dr.ing. Petru Gheju

department Electroenergetică
Incadrarea
Consultant
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C210
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403405