Prof.dr.ing. Sorin Muşuroi

Prof.dr.ing. Sorin Muşuroi

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Doctorat
Date de contact

Cabinet: C413
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403462
Email: sorin.musuroi@upt.ro

Domenii de activitate

Maşini şi Acţionări Electrice