Ș.l.dr.ing. Felicia-Ionela Băloi

Ș.l.dr.ing. Felicia-Ionela Băloi

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C207
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403421
Email: felicia.baloi@upt.ro

Domenii de activitate

Sisteme Electroenergetice
Fiabilitatea instalatiilor electroenergetice.