Ş.l.dr.ing. Ilona Bucatariu

Ş.l.dr.ing. Ilona Bucatariu

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C210
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403405
Email: ilona.bucatariu@upt.ro

Domenii de activitate

Staţii şi posturi de transformare
Optimizarea funcţionării reţelelor electrice de distribuţie
Calitatea energiei electrice
Protecţia şi automatizarea sistemelor electroenergetice