Conf.dr.ing. Ciprian Şorândaru

Conf.dr.ing. Ciprian Şorândaru

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C412
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403466; 0256-403470
Email: ciprian.sorandaru@upt.ro

Domenii de activitate

Automate Programabile.
Instrumentaţie Virtuală.
Măsurări şi Senzori