Conf.dr.ing. Ciprian Şorândaru

Conf.dr.ing. Ciprian Şorândaru

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C412
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403466
Email: ciprian.sorandaru@upt.ro

Domenii de activitate

automate programabile, 
instrumentație virtuală, 
integrarea PLC în aplicații, 
sisteme de management energetic în industrie.