You are here

Modul de desfășurare a activităților didactice pe sem.II, an univ.2021/2022

Modul de desfășurare a activităților didactice pe sem.II, an univ.2021/2022

18.02.2022 - 11:41

  Procedura privind modul de desfășurare a activităților didactice, pe semestrul II , al anului universitar 2021/2022, este conform Anexei la HS nr.41/17.02.2022 .   

 Studenții vor participa la activitățile didactice în sistem mixt, astfel:

 • anii neterminali licență - participarea în sistem mixt a studenților la activitățile didactice, cu realizarea activităților de curs în regim online, respectiv a activităților aplicative față în față, cu respectarea și aplicarea normelor de protecție;

 • anii terminali licență - participarea studenților la activitățile de curs în regim online. Modul de desfășurare a activităților aplicative va fi decis la nivelul fiecărei facultăți, prin hotărâre a Biroului Consiliului Facultății, în raport cu specificul și particularitatea acesteia

 • anii I-II master – participarea în regim online a studenților la toate activitățile didactice.

            Conform Hot.1/18.02.2022 a BCF anul IV licență va fi exclusiv online.