Misiunea Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică