Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.1 an universitar 2022/2023

Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.1 an universitar 2022/2023
14.10.2022

Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr.25784/13.10.2022.

Candidații întocmesc  punctajul, conform Anexei și depun dosarul cu fișa de punctaj și documentele doveditoare la secretariatul facultății.

Perioada de depunere a dosarelor este 24.10.2022 - 04.11.2022 .

Adresa UPT 25784/13.10.2022