You are here

Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.2 an universitar 2021/2022

Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.2 an universitar 2021/2022

20.04.2022 - 10:36

Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr. 9104/20.04.2022.

Cabdidații întocmesc  punctajul, conform Anexei și depun dosarul cu fișa de punctaj și documentele doveditoare la secretariatul facultății.

Perioada de depunere a dosarelor este 02.05.20200 - 10.05.2022 .

Title: 

Adresa 9104/20.04.2022

File: