Concursul „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în UPT

Concursul „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în UPT
14.11.2022

Calendarul de desfășurare a concursului „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în UPT 

Perioadă                                 Activitate
14.11 – 21.11. 2022           Depunere candidaturi

22.11 – 23.11.2022            Întrunire comisie de concurs la nivel de facultate

24.11.2022                        Afișare rezultate și transmiterea acestora spre Rectorat

29.11.2022                        Aprobare Consiliul de Administrație

05.12 – 08.12.2022            Întrunire Comisia de învățământ a Senatului pentru stabilirea premiului „Inovație în educație”
 

Comisia de evaluare este următoarea:

Ciprian Șorândaru, decan, Facultate IEE, președinte

Alina MAZILESCU, departament DPPD

Sabin TOTOREAN, director general Nokia România

Mihai OPREA, student senator

Oana TRIHENEA, student membru in Consiliul Facultății IEE

Adriana MARIȘ, secretară