Dezvoltarea Campusului Universitar UPT

Dezvoltarea Campusului Universitar UPT
09.03.2022

Vă transmitem acest mesaj ca urmare a inițiativei domnului Rector și provocării pe care -a adresat-o cu privire la dezvoltarea Campusului Universitar UPT și asigurarea unor cât mai bune condiții de învățare, cercetare și cooperare. Astfel, în cadrul Atelierului de Proiectare de Urbanism, anul V al Facultății de Arhitectură și Urbanism, pentru a realiza o analiză aprofundată asupra Campusului UPT, având obiectivul de a propune ulterior o strategie de intervenție pentru transformarea acestuia într-un Campus inteligent/verde. În cadrul acestui studiu vom obține informații legate de modul actual de utilizare al Campusului, dar și modalitățile prin care acesta poate fi îmbunătățit. Astfel, în vederea realizării unui studiu cât mai relevant, este necesară chestionarea utilizatorilor (studenți și cadre didactice), dar și realizarea unui workshop interactiv (de tip focus-grup).  

În ceea ce privește chestionarul, dorim să apelăm la ajutorul dumneavoastră pentru a transmite linkul acesta către studenții și cadrele didactice ale facultății dumneavoastră: https://docs.google.com/forms/d/1bMG_pje6C0n4QK3gPEkuruyeeeqw8cs82hq0bFv94ok/editTermenul limită până la care vă invităm să răspundeți este luni, 14.03.2022. 

Cu privire la workshop, pentru organizarea acestuia am dori să lansăm o invitație către 5-10 studenți ai fiecărei facultăți pentru a participa fizic în data de 14.03.2022, între orele 14-16 la Facultatea de Arhitectură și Urbanism (”Clubul” de la subsol, lângă cafenea). Deși nu sunt necesare pregătiri prealabile, am dori să ne adresăm studenților care au avut o interacțiune semnificativă cu Campusul universitar (cel puțin anul 2 de studiu – ciclul licență, locuiesc sau vizitează campusul, studenți masteranzi, etc..). Workshop-ul propus este gândit ca un joc interactiv, în care studenții vor lucra în echipe de câte 5-10 persoane, pe facultăți, fiind rugați să marcheze pe o hartă diferite puncte de interes, facilități, nevoi. Studenții vor avea oportunitatea de a-și aduce contribuția la trasarea unor direcții de strategie și de a oferi răspunsuri sincere care vor defini ulterior concluziile asupra experienței utilizatorului. În vederea organizării cât mai bune a acestuia, invităm studenții care își doresc să participe să completeze următorul chestionar: https://forms.gle/sKhMmdYwvZa72guq5.

Rezultatele acestui proces de consultare, inclusiv propunerile strategiei menționate mai sus, vor fi prezentate în cadrul unei expoziții organizate la finalul semestrului, urmând a fi ulterior disponibile fiecăruia dintre dumneavoastră.