Listele finale cu studenții care primesc burse pe sem.2

Listele finale cu studenții care primesc burse pe sem.2
19.04.2022

Fondul de burse este de 657692 lei, din care 30% se alocă pentru bursele sociale.

Burse studiu licență ultima medie 8,42 .

Burse studiu master ultima medie 9,20.

Departajarea la mediile egale se face în funcție de media anului anterior, respectiv media de admitere pentru anul I .

Licență burse studiu
Licenta burse sociale
Master burse studiu
Master burse sociale