You are here

Propuneri burse pentru sem.II anul univ.2019-2020

Propuneri burse pentru sem.II anul univ.2019-2020

08.04.2020 - 17:17

Bursele sociale, atât la ciclul licenţă cât şi la master ,pe luna aprilie 2020, se menţin cele din sem.I anul universitar 2019/2020 (excepţie făcând studenţii care au 0 credite). Depunerea dosarelor pentru bursa socială, pe sem.II, probabil se va face în luna mai, în funcţie de noile reglementări pe care le vom primi. Bursele de studiu la licenţă şi master sunt finalizate. Nu uitaţi de extrasul de cont,cei care nu aţi avut bursă până acum. Pentru neclarităţi mă puteţi contacta la adresa adriana.maris@upt.ro.

Title: 

Burse studiu LICENŢĂ

File: 

Title: 

Burse studiu MASTER

File: