You are here

Reglementari cu privire la disciplina Practica de cercetare - MASTER

Reglementari cu privire la disciplina Practica de cercetare - MASTER

27.01.2021 - 13:05

Termenul de predare al rapoartelor de cercetare pentru practica de cercetare pe semestrul I este 31.01.2021.

Ulterior, în conformitate cu HCA 6/15.01.2021 stagiul de practica prevazut in semestrul I poate fi efectuat si pe parcursul semestrul II, al anului univ. 2020/2021, cu termenele de sustinere a colocviului de practica mentionate in hotararea sus amintita.

Vă sugeram sa respectati termenele fixate de predare a rapoartelor de cercetare.