Reglementări privind taxele de școlarizare pe sem.I și II, an univ.2022/2023

Reglementări privind taxele de școlarizare pe sem.I și II, an univ.2022/2023
12.07.2023

Conform adresei UPT 17879/12.07.2023, taxele de studii, aferente semestrelor 1 și 2 , ale anului universitar 2022-2023, se mai pot plati, cu penalizare, pana in data de 11 august 2023.  

Plata se poate efectua astfel:

1. Pe platforma student.upt.ro sau

2. În contul deschis la UniCredit Bank

Universitatea Politehnica Timișoara

Cod Fiscal : 4269282

Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

În adresă aveți toate explivațiile necesare, precum și modul de calcul al penalizării.