Regulament privind acordarea burselor pentru studenti, pe anul universitar 2023-2024

Regulament privind acordarea burselor pentru studenti, pe anul universitar 2023-2024
03.11.2023

Metodologia privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, forma cu frecvență, în Universitatea Politehnica Timișoara” AICI .

Cuantumul categoriilor de burse, menționate în metodologie AICI.

Cerere pentru bursă de performanță științifică  - Anexa 1  (studentii din anul II-IV licență, pentru rezultate științifice).

Cerere pentru bursă socială - Anexa 2 

Declarație de venituri -  Anexa 3

Dosarele complete, se vor depune la secretariat în intervalul orar  10:30 - 12:30 .

Vă rog citiți cu atenție informațiile din ANUNȚ burse:

Ancheta socială:
- Este OBLIGATORIU ca studentul să depună copie a raportului de anchetă socială, dacă:
         
o  nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri
          o  cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate
          o  părinții studentului sunt dispăruți
          o  comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă social, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.
Dacă există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, UPT poate sesiza autoritățile publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.
Personalul UPT nu efectuează anchete sociale.

Informatii privind acordarea burselor