Termene finale pentru depunerea cererilor de reînmatriculare/extensie