Asist.dr.ing. Călin Chioreanu

Asist.dr.ing. Călin Chioreanu

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C216
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403424
Email: calin.chiorean@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică