Conf.dr.ing. Attila Simó

Conf.dr.ing. Attila Simó

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C110
Adresa: Bulervardul  Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403430
Email: attila.simo@upt.ro

Domenii de activitate

Eficiență energetică/Audit Electroenergetic.
Automotizări industriale.
Smart cities. Smart grids. Micro grids.
Tehnici de inteligenţă artificială aplicate în domeniul electroenergetic;
Extinderea optima a sistemelor electroenergetice;
Integrarea surselor regenerabile de energie in sistemele electroenergetice;
Analiza asistata de calculator a regimurilor de functionare a sistemelor electroenergetice.