Conf.dr.ing. Octavian Cornea

Conf.dr.ing. Octavian Cornea

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D101
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403450
Email: octavian.cornea@upt.ro

Domenii de activitate

conversia energiei electrice; 
electronică de putere; 
energii regenerabile; 
modelarea, simularea si controlul convertoarelor statice.