Prof.dr.ing. Adrian Pană

Prof.dr.ing. Adrian Pană

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C109
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403420
Email: adrian.pana@upt.ro

Domenii de activitate

Transportul și distribuția energiei electrice
Calitatea energiei electrice