Prof.dr.ing. Doru Vătău

Prof.dr.ing. Doru Vătău

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Doctorat
Date de contact

Cabinet: C209
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403415
Email: doru.vatau@upt.ro

Domenii de activitate

Materiale utilizate in ingineria electrica si energetica
Impactul instalatiilor electrice asupra mediului
Aparate si echipamente electrice
Utilizarea energiilor regenerabile in industrie si cladiri