Prof.dr.ing. Dumitru Toader

Prof.dr.ing. Dumitru Toader

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Doctorat
Date de contact

Cabinet: C308
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403398
Email: dumitru.toader@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică