Ș.l.dr.ing. Beatrice Costache

Ș.l.dr.ing. Beatrice Costache

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C212A
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403095
Email: beatrice.arvinti@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică