Ş.l.dr.ing. Dan-Cornel Hulea

Ş.l.dr.ing. Dan-Cornel Hulea

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D101
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403450
Email: dan.hulea@upt.ro

Domenii de activitate

convertoare statice, 
microcontrolere, 
managementul energetic al stocării de energie.