Ș.l.dr.ing. Daniela Vesa

Ș.l.dr.ing. Daniela Vesa

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C211A
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403400
Email: daniela.vesa@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică