Ș.l.dr.ing. Simona Ilie

Ș.l.dr.ing. Simona Ilie

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Date de contact

Cabinet: C314A
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,Timişoara, România
Tel: 0256-403390;
Email: simona.ilie@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică