Fișe discipline Ingineria Sistemelor Electroenergetice - Anul 4

Anul IV - Semetrul 1

Disciplină optională împachetată 1

Tehnica tensiunilor înalte

Electrosecuritate şi izolaţia reţelelor electrice

Disciplină optională împachetată 2

Staţii şi posturi de transformare

Alimentarea cu energie electrică

Disciplină optională împachetată 3

Sisteme electroenergetice 1

Gestiunea energiei

Disciplină optională împachetată 4

Protecţii în sisteme electroenergetice

Automatizarea şi prot. inst. energetice industriale

Disciplină optională independentă 5

Audit electroenergetic

Drept şi legislaţie în energetică

Audit energetic

Disciplină optională independentă 6

Automatizarea proceselor electroenergetice

Automatizări industriale

Automate programabile in sisteme de achizitie de date

Anul IV - Semetrul 2

Disciplină optională împachetată 5

Sisteme electroenergetice 2

Managementul regimurilor SEE moderne

Disciplină optională împachetată 6

Tehnici de optimizare în electroenergetică

Stretegii şi decizii optimale in managementul energiei

Disciplină optională împachetată 7

Fiabilitatea instalaţiilor energetice

Siguranţă în funcţionare şi risc industrial

Monitorizarea şi diagnoza instalaţiilor energetice

Comunicare

Elaborare proiect de diplomă

Examen diplomă