Burse sociale 2023/2024 - depunere dosare

Burse sociale 2023/2024 - depunere dosare
07.11.2024

Conform noului regulament de acordare a burselor, dosarul de bursă socială se va întocmi  respectând ANUNȚUL UPT.

Dosarele complete se depun FIZIC la secretariatul facultății, parter, începând cu data de 06.11.2023 și până la data de 24.11.2023( ora 12) ,

între orele 10:30 - 12:30 . Se vor trece toate veniturile impozabile și neimpozabile.

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

ULTIMA PAGINĂ DE LA ANEXA 3 , unde sunt declarate numărul de file, VA FI SEMNATĂ DE CĂTRE STUDENT ,  în momentul predării dosarului.

Bursele sociale se vor aloca în limita a 30% din fondul de burse.

Documentele necesare la dosarul de bursa socială sunt cele din anii anteriori, mai putin adeverintele ANAF .

Ancheta socială:
- Este OBLIGATORIU ca studentul să depună copie a raportului de anchetă socială, dacă:
         
o  nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri
          o  cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate
          o  părinții studentului sunt dispăruți
          o  comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă social, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.
Dacă există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, UPT poate sesiza autoritățile publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.
Personalul UPT nu efectuează anchete sociale.