Liste cu studenții propuși pentru burse sociale, pe sem.2, an universitar 2022/2023