ROMGAZ Scholarships

ROMGAZ Scholarships
10.02.2023

În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie Electrică și calculatoare, Energetică și Tehnologii Informatice și Electrotehnică și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de master la specializările Conducerea Sistemelor Electroenergetice și Electrotehnica si Electronica de Putere în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică - Universitatea Politehnică Timișoara

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică - Universitatea Politehnică Timișoara.

În cadrul programului se vor acorda, pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 2 burse. Sunt eligibili pentru participarea la Concurs studenții/masteranzii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Studenți/masteranzi de cetățenie română;
  • Vârsta maximă 26 de ani;
  • Sunt studenți integraliști care frecventează Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universității Politehnice Timișoara, la categoriile „fără taxă” sau „cu taxă”, la zi, în anul III sau IV de studii, la specializările Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie Electrică și calculatoare, Energetică și Tehnologii Informatice și Electrotehnică (studenți cu media anului anterior de studii minimum 8.00)

sau

sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie electrica si calculatoare, Energetica si tehnologii informatice și Electrotehnică sau altă specializare cu licență din domeniul energetic și  urmează un program de studii universitare de master la specializările Conducerea Sistemelor Electroenergetice și Electrotehnica si Electronica de Putere în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică - Universitatea Politehnică Timișoara (media generală a anilor de studii universitare de licență minimum 8.00, pentru masteranzii din anul I, iar pentru masteranzii din anul II, media anului anterior de studii minimum 8.00).

 

  • nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de performanță/merit/sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.

În situația în care studenții/masteranzii admiși în programul de burse obțin venituri din alte surse, aceștia vor fi nevoiți să renunțe la acestea dacă vor fi selectați.

 

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesare a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare  la desfăşurarea programului de burse.

Concursul se va desfășura în perioada: 10 februarie 2023 – 6 martie 2023

Regulamentul concursului are caracter public și este disponibil pe site-ul  https://iee.upt.ro.

Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

Succes tuturor candidaților!

Documente necesare
Regulament acordare burse Romgaz - Politehnica Timisoara - IEE 2022-2023