Conf.dr.ing. Alexandru Băloi

Conf.dr.ing. Alexandru Băloi

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C116
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403428
Email: alexandru.baloi@upt.ro

Domenii de activitate

Transportul si distributia energiei electrice
Calitatea energiei electrice
Instrumentatie virtuala in electroenergetica